Glasilo Zapisnik 13. seje Sveta KS Šmartno v R. d.