Glasilo Zapisnik 15. seje Sveta KS Šmartno v R. d.