Poziv k odstranjevanju vegetacije in k prenehanju odlaganja odpadkov in deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pozdravljeni!

Posredujemo dopis, ki smo ga prejeli s strani DRSV vezan na čiščenje in vzdrževanje vodotokov 2. reda.

Kontakt

Zadnji prispevki