Prazniki

Prazniki in dela prosti dnevi

1. in 2. januar – novo leto
8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
21.april – velika noč
22. april – velikonočni ponedeljek
27. april – dan upora proti okupatorju
1. in 2. maj – praznik dela
8. junij – dan Primoža Trubarja
9. junij – binkošti
25. junij – dan državnosti
15. avgust – Marijino vnebovzetje
17. avgust – združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
15. september – vrnitev Primorske k matični domovini
25. oktober – dan suverenosti
31. oktober – dan reformacije
1. november – dan spomina na mrtve
23. november – dan Rudolfa Maistra
25. december – božič
26. december – dan samostojnosti in enotnosti

Vsi prazniki so dela prosti dnevi, razen praznikov Primoža Trubarja, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, vrnitev Primorske k matični domovini, dan suverenosti in dan Rudolfa Maistra.

Krajevni praznik
11. november – praznik KS Šmartno v Rožni dolini, dan, ko po koledarju goduje sv. Martin, zavetnik farne cerkve Šmartno v Rožni dolini.
Soboto pred 11. novembrom slovesno obeležimo praznik KS in najzaslužnejšim krajanom podelimo priznanja KS in plakete.

Občinski praznik
11. april – praznik mestne Občine Celje

Mestna občina Celje je leta 1991 za svoj praznik določila 11. april, dan, ko je leta 1451 Friderik II. takrat trški naselbini podelil mestne pravice.
Vsako leto na ta dan mesto v Narodnem domu Celje praznuje s prejemniki najvišjih občinskih priznanj – celjskih grbov. Župan Mestne občine Celje jih vselej počasti s slavnostnim nagovorom in se jim zahvali za njihove življenjske dosežke, ki navdihujejo ter dajejo mestu neizbrisen pečat. Občinski praznik je vselej prežet s številnimi spremljevalnimi dogodki in prireditvami, ki so rezultat nadarjenosti, ustvarjalnosti in prizadevnosti občank in občanov. S ponosnimi spomini, nepozabnimi zgodbami in uspešnimi projekti se počastitvi praznika v mesecu aprilu vsako leto pridruži tudi Mestni časopis Celja, ki ga prejmejo vsa celjska gospodinjstva.