Spodbujanje kmetijstva

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Spoštovani,

na spletni strani Mestne občine Celje je objavljen javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva ter podeželja. Upravičenci se lahko nanj prijavijo najkasneje do 1. aprila 2022.  V letošnjem občinskem proračunu smo za nepovratne finančne spodbude namenili 100.000 evrov. Glede na odziv v zadnjih letih pričakujemo, da bomo tudi letos razdelili vsa sredstva.

Kontakt

Zadnji prispevki