Zimska služba

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Celje, 2. december 2021 – Zimska služba zajema različne dejavnosti in opravila, ki omogočajo prevoznost cest in zagotavljajo varen promet v zimskih razmerah. V Mestni občini Celje jo v  sklopu gospodarske javne službe vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest tako kot v minulih letih skupaj s pogodbenim podizvajalcem VOC Celje, d. o. o, izvaja javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d. o. o.

Dežurna služba neprekinjeno, torej 24 ur na dan vse dni v tednu spremlja stanje in razmere na cestah in pločnikih ter v primeru poledice ali začetka sneženja v najkrajšem možnem času aktivira dežurne ekipe, ki so zadolžene za pluženje in posipanje. Če ponoči zapade večja količina snega,  dela izvajajo skladno z Izvedbenim programom zimske službe. Stopnja nujnosti vzdrževanja posameznih cest je določena z razvrstitvijo cest po prednostnih razredih. V naselju se najprej očistijo glavne, nato pa stranske ulice. Prednost pri čiščenju imajo javne ustanove. Zimska služba se torej vedno najprej izvaja v okolici zdravstvenega doma, gasilskih domov, šol, vrtcev in ostalih javnih objektov, na ostalih občinskih cestah pa po vnaprej določenem prednostnem seznamu.

Z uporabo zimske opreme vozil je prevoznost cest zagotovljena, če višina snega na cestah 1. prednostnega razreda ne presega 10 centimetrov, na vseh ostalih cestah pa 15 centimetrov. Izjema so obdobja izredno močnega sneženja, ko prevoznosti v kratkem času ni mogoče zagotoviti. Tudi sicer je v primeru močnega sneženja nemogoče zagotoviti, da bi bile vse javne površine takoj očiščene.

Zimska služba v Mestni občini Celje se izvaja na 133 kilometrih lokalnih cest, 205 kilometrih javnih poti, 102 kilometrih pločnikov in pešpoti, 8100 kvadratnih metrih javnih površin ožjega mestnega jedra, 20.000 kvadratnih metrih interventnih poti, 10 kilometrih nekategoriziranih cest in 37.500 kvadratnih metrih parkirišč v središču mesta.

V zimski službi dela okoli 35 delavcev. Gre za voznike, strojnike, dežurne cestarje ter javne delavce Mestne občine Celje, ki opravljajo ročna dela. Pri pluženju in posipanju si pomagajo s 23 plužnimi enotami, med katerimi je sedem težkih tovornih vozil (trije so naloženi z avtomatskimi posipalci za mokro soljenje ceste), specialni delovni stroj ter enajst večjih in šest malih traktorjev. V povprečni zimski sezoni običajno porabijo okoli 2000 ton posipne soli in 2500 kubičnih metrov gramoznih posipnih materialov.

Napotki za občane in lastnike ter najemnike poslovnih prostorov:

– občani dvorišča in vhode počistijo sami;

– lastniki in najemniki lokalov (poslovnih prostorov) prostor pred lokali počistijo sami in skrbijo za prehodnost;

– čiščenja snega s parkirišč pred trgovinami, restavracijami in gostilnami je v pristojnosti njihovih

lastnikov;

– stanovalcem večstanovanjskih stavb svetujemo, da se z upravniki pravočasno dogovorijo, kdo bo zadolžen za čiščenje snega izpred večstanovanjskih stavb (vhod, parkirišče);

– vse občane ter lastnike in najemnike poslovnih prostorov prosimo, da snega ne mečejo na cesto in pločnik. Pozorni naj bo tudi na zabojnike za odpadke, ki jih ne smejo založiti s snegom. Do njih morajo pustiti prost dostop;

– prosimo tudi, da vozniki v primeru napovedi sneženja parkirne prostore v bližini vrtcev, šol, zdravstvenega doma, lekarne in pošte pustijo čez noč proste, da jih bo lahko zimska služba do jutra očistila.      

Kontakt

Zadnji prispevki