Glasilo Zapisnik 11. seje Sveta KS Šmartno v R. d.