Glasilo Zapisnik 12. seje Sveta KS Šmartno v R. d.