Glasilo Zapisnik 14. seje Sveta KS Šmartno v R. d.