IDEJNA ZASNOVA KANALIZACIJE V NASELJU GORICA PRI ŠMARTNEM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

V prilogi objavljamo situacijo idejne zasnove predvidene kanalizacije v naselju Gorica pri Šmartnem,  ki smo jo prejeli s strani JP VODOVOD – KANALIZACIJA, D.O.O.

Trase so okvirne in se lahko spremenijo. Fiksne bodo, ko bodo pridobljene služnostne pogodbe lastnikov zemljišč, na podlagi katerih bo kasneje izdelana projektna dokumentacija naslednje faze in sicer dokumentacija za gradbeno dovoljenje (DGD).

Za vse dodatne informacije in morebitne pripombe se obrnite direktno na JP VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o., Lava 2/a, Celje, e-mail: info@vo-ka-celje.si tel. št. 03 42 50 300.

Kontakt

Zadnji prispevki