NEPRAVILNO ODLAGANJE ODPADKOV JE PREPOVEDANO IN KAZNIVO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

V zadnjem času opažamo, da posamezniki v kontejner pred vežico pri pokopališču odlagajo razne  kosovne in gospodinjske odpadke, ki v zabojnik ne sodijo, kar je razvidno iz fotografij.  To vsekakor ni dovoljeno. Zato poudarjamo, da s poostrenim video nadzorom preverjamo odlaganje odpadkov. 

Zavedajmo se, da z odlaganjem odpadkov na mesta, ki tja ne sodijo, kršimo Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje –  35. in 36. člen odloka (Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011). Za tovrstna dejanja ste v skladu s 47. členom omenjenega odloka lahko sankcionirani (z globo 100,00 EUR fizična oseba in z globo 1.000,00 EUR pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik).

Možnosti za brezplačno oddajo kosovnih odpadkov:

 1. Zbirni centri

2. Preko obrazca – naročilo za odvoz kosovnih odpadkov

Ob večji količini kosovnih in drugih komunalnih odpadkov (selitev, večje čiščenje, obnova stanovanja) lahko naročite kontejner po ceniku, ki ga plača naročnik. Pozivamo vse krajane, da dosledno upoštevajo odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in ne ustvarjajo divjih odlagališč odpadkov.

Od nas je odvisno, da kraj ohranjamo lep in čist.

Kontakt

Zadnji prispevki