O krajevni skupnosti

Zgodovina

Šmartno je bilo poseljeno že pred našim štetjem. Obstaja podatek, da so tod bivali Kelti, saj so ob izkopavanju za temelje Govejškove hiše našli kar trideset keltskih žarnih grobov, med njimi tri otroške. V njih so našli posode, orodje in orožje. Tudi Rimljani so pustili v Šmartnem nekaj sledi. Tod je vodila rimska cesta, ki je povezovala Žalec in Šempeter z Vojnikom in Frankolovim. Ob gradnji ceste so v zaselku Rupe odkrili nagrobnik z levom, ki je danes vzidan v dobrniški grad. Na Požarjevi njivi v Grobljah so odkrili ostanke patricijske vile s hipokavstom – to je načinom antičnega ogrevanja s toplim zrakom. Slovani niso pustili kakšnih posebnih sledi, razen imena za kraj. Svoja bivališča so si gradili na gričih, tako so bili bolj varni pred napadalci. To so bila gradišča, kasneje so tu gradili manjše gradiče. Ime Gradišče še danes obstaja – eno za grič nad Rupami, drugo pa nad Rožnim vrhom. Težko je opredeliti, kdaj je Šmartno prvič omenjeno v zgodovinskih virih. Po nekaterih podatkih je to leto 1025, ko je cesar Konrad II. v tretji darovnici podelil grofu Viljemu II. trideset kraljevskih kmetij v savinjski grofiji, med njimi tudi Šmartno v Rožni dolini. Grof Viljem II. in njegova žena Hema sta bila slovanskega rodu. Danes blažena sv. Hema je imela dedka Svetopolka, Viljem pa dedka Volkuna (Valjhun, Waltun). Uradno je postalo Šmartno prepoznavno veliko kasneje, ko je leta 1760 tu ustanovil vikariat nadškof Mihael grof Attems.

Kaj Šmartno obsega

KS obsega 5 stalnih območij (s. o.)

s. o. Gorica – Slatina,
s. o. Šmartno,
s. o. Brezova – Loče,
s. o. Rupe – Pepelno,
s. o. Otemna – Rožni vrh

Vseh zaselkov v KS Šmartno v R. d. je enajst (11) in sicer: Gorica pri Šmartnem, Slatina v Rožni dolini, Šentjungert, Šmartno, Brezova, Loče, Rupe, Jezerce pri Šmartnem, Pepelno, Otemna, Rožni vrh.

Šolo
Šola v Šmartnem je začela delovati leta 1818. Prvi učitelj je bil Jurij Torinek (cerkovnik in organist). Šola je bila podrejena cerkveni oblasti. Šolsko poslopje je bila takrat lesena bajta – kaplanija do leta 1822. Otrok je bilo 30.Leta 1870 je upokojeni župnik Jakob Črepinšek v svoji oporoki zapustil za namene šolstva zemljišče, na katerem se nahaja današnje šolsko poslopje, šolski vrt in sadovnjak. Naša šola je bila vedno duša kraja in učitelji nosilci kulture. Šola nudi gostoljubje glasbeni šoli in sekcijam kulturnega društva v kraju. Trudi se, da mladi ostanejo povezani s krajem, poženejo korenine in se počutijo nekje doma. Veliko nas je, ki se trudimo obdržati šolo, odločitev pa je v rokah staršev otrok zdajšnje in bodočih generacij.Sedanje osrednje šolsko poslopje, ki je staro okoli 90 let zato neprestano posodabljamo in dopolnjujemo…
www.os-vojnik.si
Š
Šolo
Cerkev
Cerkev Sv. Martina je danes daleč vidna impozantna stavba.
Nahaja se na manjši vzpetini, kjer so pred tem najdeni antični ostanki. Prvič se stavba za sakralne potreba omenja leta 1335. Prvotna cerkev je izpričana v letu 1567 in je ohranjena v zasnovi sedanje iz leta 1856. Zvonik je bil povišan 1884. Oprema notranjosti je lepo ohranjena in redno vzdrževana.
Župnija Šmartno v Rožni dolini spada v dekanijo Nova cerkev. Prvotno je bila podružnica prafare Nova cerkev. Leta 1760 je postala vikariat, 1766 pa samostojna župnija; ustanovil jo je strassburski kapitelj.
http://www.zupnija-smartno.si/
C
Cerkev
Vrtec
Vrtec Mavrica Vojnik je javni vrtec, ki je s samostojnim delovanjem pričel v marcu leta 1997. Mesec marec simbolizira družino in materinstvo, zato je bil dobra popotnica oblikovanju zdravega in otrokom prijaznega vrtca. Naša ustanoviteljica je Občina Vojnik. V okviru samostojnega vrtca s sedežem v Vojniku, je začela delovati tudi enota Šmartno v Rožni dolini in sicer v prostorih podružnične šole. Odprl se je heterogeni oddelek otrok starih od enega do šest let, v dopoldanskem času se je izvajal tudi program celoletne priprave na šolo.
http://www.zupnija-smartno.si/
V
Vrtec