Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Spoštovani!

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje vabi krajane na javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka splošnega dela Gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Celje, izdelanega za obdobje 2019 -2018.  Zajema območje katastrskih občin: Rupe, Rožni vrh, Brezova, Šmartno, Šentjungert …

Javna razgrnitev poteka v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Celje, Ljubljanska c. 13, od 4. 9. do 17. 9. 2019 in sicer vsak delovni dan od 8. do 10 ure, kjer je mogoč podroben vpogled v celoten načrt in načrt za parcele posameznega lastnika.

V sredo, 11. 9. 2019 ob 10. uri pa bo v sejni sobi Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, javna obravnava osnutka načrta. Na javni obravnavi bo predstavljen celoten gozdnogospodarski načrt.

Več je razvidno iz priloge.

Vabljeni.

Prosimo pa vas tudi za vašo pomoč, da o navedenem dogodku obvestite čim širši krog krajanov.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.

Kontakt

Zadnji prispevki