Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Spoštovani!

»Večkrat opažamo, da posamezniki v kontejner za pokopališke odpadke odlagajo tudi razne druge (privatne) odpadke, ki jih na pokopališče prinašajo od doma (odstranjeno vejevje sadnih in drugih dreves, kosovno pohištvo, neuporaben les, gospodinjsko embalažo, ipd.) Odlaganje tovrstnih odpadkov v pokopališki zabojnik je STROGO PREPOVEDANO! Zato ponovno opozarjamo, da je pokopališki zabojnik namenjen izključno odpadkom, ki nastanejo ob urejanju grobov oz. pokopališča. V izogib sankcijam prosimo, da v prihodnje navedeno dosledno upoštevate.«

Kot ste že lahko opazili je v letu 2019 MOC namestila na mrliško vežico kamero in je sedaj objekt pod video nadzorom.

Dne 15.3. 2020 smo ugotovili, da je oseba ob 13:55 in 14:00 v zabojnik, ki je namenjen izključno za odlaganje pokopaliških odpadkov, odložila štiri velike črne vrečke odpadkov.

V skladu z odlokom o pokopališkem in pogrebnem redu v Mestni občini Celje se na mesta, ki so določena za odlaganje odpadkov na pokopališču, lahko odlagajo le ODPADKI S POKOPALIŠČA!

V nasprotnem primeru sledijo sankcije občinske inšpekcijske službe.

V izogib temu, vas pozivamo, da ne odlagate ostalih odpadkov v zabojnik na pokopališču, sicer bomo primorani obvestiti prej navedeno inšpekcijsko službo, da vas bo sankcionirala. Hkrati pa vam bomo izstavili račun za odvoz in izpraznitev zabojnika.

Zavedati se morate, da kot upravljalec pokopališča Šmartno, pokrivamo visoke stroške odvozov pokopaliških odpadkov iz prihodkov grobnin, ki jih plačujejo vsi najemniki grobov. Zato ni korektno, niti ni v skladu z zakonodajo, da vaše (privatne) odpadke odlagate v navedeni zabojnik.

Vsi krajani imate možnost preko celega leta brezplačne oddaje vseh odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki v Bukovžlaku. S seboj morate imeti odrezek zadnje plačane položnice za odvoz odpadkov ali osebno izkaznico.  

Prosimo, da navedeno dosledno upoštevate. Prav tako prosimo, da bioloških odpadkov ne odlagate na sosednja zemljišča.

Svet KS Šmartno v Rožni dolini

Kontakt

Zadnji prispevki