OPOZORILO!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na sedež krajevne skupnosti prejemamo pritožbe krajanov zoper izpuščene, nenadzorovane oz. potepuške pse. Le-ti ogrožajo varnost krajanov, predvsem otrok, ki so te dni doma in morajo opravljati različne športne aktivnosti, ki so za šolo obvezne. Ravno tako širijo možnost raznih okužb (tudi stekline) ter na privatnih zemljiščih, predvsem pa v okolici šole in ob igrišču puščajo svoje iztrebke. 

Zato opozarjamo lastnike psov, da imajo svoje ljubljence na povodcih, v spremstvu gospodarja oziroma priprte v ograjenih domačih dvoriščih ali pesjakih, skladno s sprejeto zakonodajo. Zakon o zaščiti živali – uradno prečiščeno besedilo (ZZZiv-UPB3),  Ur. l. RS št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013), natančneje 12. člen navaja, da je skrbnik psa dolžan, z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da pes ni nevaren okolici. Skrbnik psa mora zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu in opremljen z nagobčnikom ali da je zaprt v pesjaku ali objektu oz. da je v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, na vhodu označeno z opozorilnim znakom. Psa tudi ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let. Če skrbnik psa krši določbe opisanih členov, je na podlagi navedenega zakona zanj predpisana denarna globa. Več informacij si lahko pogledate na spodnji spletni strani:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1353#

Za nadzor nad določbami tega zakona je pristojna Veterinarska uprava RS, Območni urad Celje,

Ljubljanska c. 1/a, Celje; tel. št. 03/425 27 70, elektronski naslov: OU-Celje.UVHVR@gov.si in policija.

Šmartno v Rožni dolini, 2.4.2020

Kontakt

Zadnji prispevki