Prošnja za pomoč pri nakupu AED enote

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Spoštovani!

Na vas se obračamo s prošnjo, da tudi vi postanete del obsežnega projekta – nakupa AED naprave ( prenosni zunanji defibrilator) – ter po svojih najboljših močeh pomagate, za kar se vam že sedaj najlepše zahvaljujemo.

Sredstva lahko nakažete na TRR Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini: 01211-6450788116.

Namen plačila “NAKUP AED ENOTE” (CHAR – dobrodelno plačilo), referenca nakazila SI 00 730000 – 2019.

Veseli bomo vsakega prispevka.

Za vašo pomoč se vam iskreno zahvaljujemo!

Kontakt

Zadnji prispevki