RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA LEPO UREJENO OKOLICO

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

“JUBILEJNA – 50. ZLATA VRTNICA IN METLA”

Turistično in kulturno društvo Celje objavlja razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj »JUBILEJNA – 50. ZLATA VRTNICA IN METLA 2019.

Razpisni pogoji in pravila sodelovanja pri projektu Zlata vrtnica in metla

 1. Predlagatelj NE prijavi sebe za nobeno od kategorij v okviru projekta Zlata vrtnica in metla!
 2. Število predlogov, ki jih lahko interesenti posredujejo, je omejeno. Celjske lokalne skupnosti lahko posredujejo največ pet (5) predlogov za podelitev priznanj, organizacije in podjetja lahko posredujejo največ tri (3) predloge, posamezniki pa lahko posredujejo le en (1) predlog  za podelitev priznanja za lepo urejeno okolje, vrt in cvetlice v tekočem letu. Predlogi za Metlo se ne štejejo v kvoto predlogov za priznanja.
 3. Predlogi morajo biti poslani na posebnih obrazcih, ki jih je za potrebe projekta Zlata vrtnica in metla pripravilo Turistično in kulturno društvo Celje (v nadaljevanju TKDC). Interesenti lahko obrazce dobijo na več mestih:
  • na internetni strani TKDC: www.td-celje.si
  • v pisarni Turističnega in kulturnega društva Celje (Gosposka ulica 3, Celje),
  • po e-pošti, če je predhodno dogovorjeno,
 4. Poleg izpolnjenega obrazca predlagatelji pošljejo tudi fotografijo predloga (zaželeno je, da je fotografij več kot le ena) – fotografije naj bodo v digitalni obliki – fotokopije fotografij ali fotografije v wordovem dokumentu ne pridejo v poštev;
 5. Predlagan objekt, ureditev, okolica ali vrt naj spada v eno izmed naslednjih ocenjevalnih kategorij projekta Zlata vrtnica in metla 2019:  
  • individualni stanovanjski objekt  (enodružinske, oziroma »več družinske« hiše);
  • večstanovanjski objekt  (večstanovanjske hiše z več lastniki, bloki..)
  • javni objekt in površina  (objekti in površine namenjene javnim kulturnim, izobraževalnim, zdravstvenim, administrativnim, športnim… dejavnostim in prometu);
  • poslovni objekt (trgovine, gostišča, obrtne dejavnosti, industrijski in skladiščni objekti in površine…);
  • kmetija  (tudi turistične in izletniške kmetije);
  • Metla 2019 (neurejeni ali zanemarjeni objekti in površine, ne glede na obliko lastništva, ki bi si zaslužili javni opomin, grajo…);

Predloge, ki morajo vsebovati vse zahtevane vsebine razpisa, sprejemajo do vključno ponedeljka, 30. septembra 2019 in sicer po elektronski pošti: info@td-celje.si ali v pisarni Turističnega in kulturnega društva Celje, Gosposka ulica 3, 3000 Celje. Za dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki: 03 492 69 20 ali 031 318 271 ali po zgoraj navedeni e-pošti.

Kontakt

Zadnji prispevki