Svet KS

Svet krajevne skupnosti:

Nataša Dimec

predsednica

Matej Kos

podpredsednik

Andrej Apotekar

član

Darja Brežnik

članica

Barbara Ramšak

članica

Katja Plesnik

članica

Stanislav Turnšek

član

Jelka Jošt

koordinatorka

Odbor za okolje in prostor ter komunalo:

Matej Kos

predsednik

Ivan Škorjanc

namestnik

Andrej Apotekar

član

Jože Kresnik

član

Komisija za podelitev priznanj:

Barbara Ramšak

predsednica

Bojan Točaj

namestnik

Mitja Dimec

član

Stanislava Kroflič

članica