DVOREC PREŠNIK – GRAŠČINA PREŠNIK

Ob lokalni cesti Celje - Šmartno stoji v naselju Gorica graščina Prešnik, ki je bila omenjena že leta 1542 kot dvorec v lastništvu Ranšperške gospoščine.

Dvorec je bil v letih od 1542 do 1751 velikokrat obnovljen in dozidan. V letu 1751 je bila urejena grajska kapela Povišanje Sv. Križa, 1886 so v neogotskem stilu obnovili fasado, dodali plastike dveh levov in kositernih Lanchnehtov v naravni velikosti. Zaradi slabega vzdrževanja stavba hitro propada. Če se ne bo našel nekdo, ki bi se lotil obnovitvenih in dobil spodbudo s strani občine Celje, bo tudi ta spomin na našo preteklost za vedno odšel v pozabo. Okoli dvorca so se nekoč razprostirali prekrasni vrtovi, imenitnost gospoščine dvorca pa je še posebej poudarjal ribnik, ki so ga ročno izkopali pred približno 200 leti.

Skip to content