VOŠČILO OB KULTURNEM PRAZNIKU

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Slovenija je ena redkih, če ne kar edina država, ki je posvetila kulturi državni praznik in s tem dela prost dan. Slovenci imamo dobro razvito mrežo kulturnih ustanov, organizacij, združenj, primerljivo z najbolj razvitimi evropskimi državami.

Sleherni človek se v vsakdanjem življenju sooča z drobci kulture, ki so prav tako ali še bolj pomembni za oplemenitenje življenja. S tem mislim na kulturo sobivanja, v soseščini, med sodelavci, med drugače mislečimi,  kulturo odnosov do narave, ekološko osveščenost, vozniško kulturo…veliko je tega, nihče ni izvzet, začne se doma, nadaljuje v vrtcu, v šoli, vse življenje.

Kultura v širšem in ožjem pomenu besede nas je že nekoč in tako tudi dandanašnji, ko časi niso najbolj rožnati, dvigala nad tegobe vsakdanjika. Umetnost prebuja v človeku občutke, spreminja naše razpoloženje, širi zavedanje. V našem kraju deluje v kulturi in verjamem, da tudi kulturno, veliko društev.

Dobro delamo, dobro sodelujemo, morda bi si želeli več finančne pomoči in spodbude, a vztrajamo tudi brez tega. Veliko je narejenega prostovoljno, le iz osebne, notranje motivacije, ki je zastonj. Na tem mestu se vam lahko le zahvalim za tako požrtvovalno in srčno delo za kraj, za prijetno sobivanje vseh nas. Hvala!

Iskrene čestitke ob kulturnem prazniku!

Nataša Dimec,

predsednica KS Šmartno

Kontakt

Zadnji prispevki